Никола Хорозов


общ изглед
Жилищна сграда на полковник Крум Георгиев
Сградата е добър представител на по-утилитарните търсения в българската архитектура от времето, когато Модерното движение вече се е консолидирало. Важна стилистична характеристика са полукръглите балкони с парапети от хоризонтални ленти листов метал. Осветлението на стълбището е изпълнено под формат
Архитект: Никола Хорозов
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Сграда на Вахан Андреасов Енгибаров
Сградата е решена напълно в духа на модернизма – широко остъкление в етажите, като прозорците са оформени в ленти посредством общи первази и корнизи, преминаващи в лоджиите (ъгълът вляво). Като контрапункт са балконите (вдясно), изпълнени с тръбни парапети. Годината на строежа е изписана след входна
Архитекти: Никола Хорозов, Желязко Богданов
Град / Населено място: Варна