bg

Никола Хорозов


Общ изглед
Сграда на Вахан Андреасов Енгибаров
Сградата е решена напълно в духа на модернизма – широко остъкление в етажите, като прозорците са оформени в ленти посредством общи первази и корнизи, преминаващи в лоджиите (ъгълът вляво). Като контрапункт са балконите (вдясно), изпълнени с тръбни парапети. Годината на строежа е изписана след входна
Архитекти: Никола Хорозов, Желязко Богданов
Град / Населено място: Варна