Никола Цветков

Ранни години и образование

Роден в с. Гиген, Никополско
Завършил в Букурещ, 1929 година