Петър Панайотов

Ранни години и образование

бюро: Враца, ул. "Леонова" № 19


2022
Данъчно и акцизно управление - Оряхово
Сградата на Данъчно и акцизно управление (днес МВР и други служби) в Оряхово е решена в характирния за обществените здания от края на 1930-те и 1940-те визуален код на модернизирания неокласицизъм. Строителството е извършено от МОСПБ. Проектът е завършен на 16.12.1941 г. във Враца. Строителството е
Архитект: Петър Панайотов
Град / Населено място: Оряхово