bg

Публикации и проучвания

Щрихи от дейността на архитекти с български произход, дипломирали се в Щутгарт
Текстът на Васил Макаринов се фокусира върху резултатите от проучвания в архива на Щутгартския университет, където много българи са завършили архитектура през първите десетилетия на ХХ век. 
Виж още