bg

Сава Овчаров

Обща информация и детайли


Роден е на 29 март 1892 година в Калофер, почива през 1964 година. Завършва Виенската политехника през 1916 година, като прекъсва за да участва като доброволец в Балканската война.

От 1920 година работи с арх. Йордан Йорданов в съвместно студио, като проектира и самостоятелно.
Списание Архитектура