Светослав Горанов

Ранни години и образование

Роден в София, завършил през 1925 г. във Виена


Общ вид на сградата с 2-те ѝ секции
Кооперативна сграда „Съгласие“
Сградата е проектирана през 1924 г., като е съставена от 2 секции, всяка с по два входа. В стилистично отношение принадлежи към еклектиката на 1920-те с елементи от ар деко и късен сецесион.
Архитекти: Светослав Горанов, Райко Горанов
Град / Населено място: София
Обю изглед
Къща на Димитър Здравков
Сградата е характерен пример от края на 1920-те, когато настъпващият у нас модернизъм съществува паралелно с някои елементи на ар деко, националромантизъм и други стилистични направления. 
Архитекти: Светослав Горанов, Пантелей Цветков
Град / Населено място: София