Сграда на ул. "Г. С. Раковски" 120

Тип сграда: Апартаментни сгради
Град / Населено място: София
Архитект: Станчо Белковски
Година: 1926GPS координати:42.69120672868041,23.324263130518045
Виж картата
сп. Архитектура, 

Локация