Сграда на ул. "Цар Освободител" 153

Тип сграда: Частни къщи
Град / Населено място: Кюстендил


Описание


Важен елемент е надстърчащият над корниза фронтон на сградата с характерна ар деко форма. В същия дух са изпълнени модернистичните парапети от хоризонтални ленти листова ламапина, начленени от изразителни геометрични декоративни елементи.