Сгради

Филтри

Къща на Апостол Георгиев
Къща на Апостол Георгиев
Къщата е ранен пример за преминаването от ар-деко трактовките на архитекта в първите му години след завършването в Берлин през 1925, към по-модерен почерк към 1928 година. Сградата е симетрична, но орнаментите са изчистени, а в нея виждаме и първият случай на един типичен за Чинков детайл - декорати
Архитект: Боян Чинков
Град / Населено място: Пловдив
Търговско-индустриална камара - архивна снимка
Търговско-индустриална камара в Пловдив
Сградата е проектирана като Търговско-индустриална камара в края на 30-те години. След промените от 9 септември обаче променя функциите си и към днешна дата е Съдебна палата на Пловдив. През годините претърпява няколко модификации - първоначално през социализма е надстроена с мансарден етаж, нетипич
Град / Населено място: Пловдив
Дякови
Жилищна сграда с магазини на Дякови
Сградата е от късните проекти на архитект Чинков и от последните преди забраната на частната архитектурна практика след 9 септември 1944-а. Тя носи малко по-строги черти от познатите му по-ранни проекти.
Архитект: Боян Чинков
Град / Населено място: Пловдив
кожухаров
Жилищна сграда с магазини на Ник. Кожухаров
Сградата е една от малкото модернистки по Главната пешеходна улица на Пловдив, която получава своя облик основно през 20-те години на века. На неудобен парцел Чинков проектира интересна апартаментна сграда със специфични за модернизма черти - балкони с полукръгъл завършек, големи прозорци, обединени
Архитект: Боян Чинков
Град / Населено място: Пловдив
Кланица – Пловдив
Кланица – Пловдив
Веднага след Освобождението на България, клането на животни попада под законови регулации  –  първият регулационен правилник е от 1894 г., последван от законите, отнасящи се до ветеринарната служба от 1897 г. и 1906 г. По това време клането се осъществява в салхани –  малки едноетажни каменни или к
Архитект: Димитър Попов
Град / Населено място: Пловдив
Мост – Панчарево
Мост – Панчарево
Мостът в село Панчарево (днес квартал на София) е изграден след като старият железен мост по пътя между София и Самоков е бил отнесен от придошлите води на р. Бистрица на 26-ти срещу 27-ми юли 1937 г. Непосредствено след това Министерството на обществените сгради, пътища и благоустройство инициира с
Архитект: Врингов
Град / Населено място: София
ВЕЦ „Въча“ – Пловдив и Кричим
ВЕЦ „Въча“ – Пловдив и Кричим
Макар първоначалните идеи за електрификация на Пловдив да датират от първите години на XX в., първите сериозни стъпки се осъществяват едва през 1919 г. с основаването на Водния синдикат „Въча“. Идеята на организацията е израждането на водна електрическа централа над Кричим, която да захранва пловди
Град / Населено място: Кричим , Пловдив
Хали – Кърджали
Хали – Кърджали
В периода между войните в редица български градове се изграждат хали – Пловдив, Стара Загора, Сливен, Русе и др. Всички те, както и останалите представители на индустриалната архитектура, предлагат на архитектите възможност за разгръщане на най-новите достижения на науката и техниката. Силен интерес
Град / Населено място: Кърджали