Сгради

Филтри

къща
Къща на инж. Гено Джамбазов
Къщата е изпълнена в годините, в които намиращата се в съседство сграда на Агрономическия факултет (дн. Биологически на СУ), проект на архитектите Георги Овчаров и Генко Попов, е все още в строеж. Поради това би могло да се приеме, че фасадните тухли тук са употребени, за да се създаде визуална връз
Архитекти: Иван Васильов, Димитър Цолов
Град / Населено място: София