Сгради

Филтри

арх
Мъжки френски колеж „Св. св. Кирил и Методий”
За съжаление тази сграда с изключително високи художествени качества е компрометирана преди около 15-20 години като е надстроена с анахроничен мансарден етаж, върху фасадата ѝ е приложена неуместна полихромна цветова схема, всичките автентични дограми са подменени с нови с произволен растер, а пред
Град / Населено място: София