Сгради

Филтри

Общ изглед
Хотел „Мусалла“
Сградата е построена със стоманобетонов скелен и е оборудвана с асансьор, производство на Anton Freissler Maschinen und Aufzüge-Fabrik, Виена. Представител е на стила ар деко.
Архитект: Дабко Дабков
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Варненска популярна банка
Сградата е построена след проведен през 1937 г. конкурс, спечелен от проекта на арх. Богданов с мото „Златен влог“. Каквато е и практиката при изграждане на сгради с подобно предназначение, фасадата е със строго представително излъчване, характерен е също куловидният (надстърчащ) обем и облицовката
Архитект: Желязко Богданов
Град / Населено място: Варна
Общ вид, фасада
Термична електрическа централа
Централата е инициирана по времето на мандата на варненския кмет Янко Мустаков (1935-43 г.). През 1949 г. е национализирана и преименувана на ТЕЦ „Янко Костов“. Днес сградата е напълно изоставена, но запазена в автоентичност, което е предпоставка сградата да бъде реставрирана.
Архитект: Дабко Дабков
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Жилищно-търговска сграда на Тодор Бангиев
Сградата има еклектичен характер, макар много ясно да се чете и вече навлезлият стил на стила на модернизма - широките 6-крили прозорци, липсата на всякаква декорация с изключение на няколко апликирани пластически елемента, отявлен хоризонтализъм (балконът и корнизът над прозорците). Първоначално, к
Архитект: Ангел Леонкев
Град / Населено място: Варна