Собствен дом „Иван Янков“

Тип сграда: Апартаментни сгради
Град / Населено място: София
Години: 1932 - 1934

адрес: бул. „Христо Ботев“ № 80,
архитект: Марков*
проект: 1932 г.
откриване: 1934 г.
___________________
* Проектът е подписан от арх. Марков. Все още не сме установили кой от 4-мата архитекти с такова фамилно име е проектант: Борис, Васил, Методи или Петър.

GPS координати:42.700967924394064,23.31653770285417
Виж картата

Описание


Сградата е пристойка към съществуваща по-ранна такава откъм бул. „Христо Ботев“.
архив на обитатели на сградата

Локация