bg

Стефан Венедикт-Попов


Фасада
Жилищна и търговска сграда на Христо Дончев и Гунка Хр. Дончева
Сградата е отличен пример за ранните прояви на модернизма, изразяващи се в белези като отчетливата профилна мазилка, обединяваща прозорците в хоризонтални ленти, парапетите, изпълнени от хоризонтална листова ламарина и др. Стълбището се осветява от оберлихт.
Архитект: Стефан Венедикт-Попов
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Кооперация „Плаж Варна“
Сградата е проектирана като курортен дом, като впоследствие проектът е променен и е завършена като апартаментна сграда. Оборудвана е с асансьор от германската фирма Schindler.
Архитект: Стефан Венедикт-Попов
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Жилищна сграда на Пандо Пинзов
Тук много силно е застъпена т. нар. „корабна“ естетика, напълно в духа на Варна като голям курортен и пристанищен град, но и в стила на модернизма – белият цвят на фасадата, тръбните ръкохватки на балконите, обтекаемите форми, кръглите отвори, извисяващият се метален пилон. Важна характеристика на м
Архитект: Стефан Венедикт-Попов
Град / Населено място: Варна