bg

Стефан Олеков

Ранни години и образование

Роден:
Починал: 

Висше образование:
1928 година в Рим

Обща информация и детайли


Архитект Стефан Олеков е роден в Габрово и изпълнява редица сгради в региона. Дипломира се през 1928 година в Рим.
Списък в Държавен вестник от 1936 година


Хижа Узана през 2020
хижа Узана
Сградата е строена в края на 30-те години, като в последствие е пристроявана няколко пъти. През междувоенния период се изгражда туристическата мрежа в страната с изграждането на множество хижи, които се ползват и до днес. Сред тях е и Узана край Габрово, която е надстроявана, но все още пази някои с
Архитект: Стефан Олеков