Стефан Дечев Тодоров

Ранни години и образование

Архитект, проектирал основно в Стара Загора. Завършил в Бърно през 1930 година.