Телефонна палата

Тип сграда: Обществени сгради
Град / Населено място: София
Архитект: Станчо Белковски
Години: 1940 - 1949GPS координати:42.69371107894006,23.324085020018202
Виж картата

Описание


Официално - Централна телефонна и телеграфна станция. Сградата е строена на етапи – до края на Втората световна война е било изградено крилото откъм ул. „Дякон Игнатий“, а е завършена окончателно през 1949 г. според първоначалния проект. Сградата отговаря на стила на ранните 1940-те години: модернизиран неокласицизъм с рационалистична, симетрична и сурова фасада, ясни и строги омеби, придаващи усещане за монументалност, присъщо за обществените сгради.

Локация