Т. Боров


архив
Библиотека на Българската земеделска и кооперативна банка
От особен интерес са големи керамични табла над партерния етаж, които представят стилизация на различни занаяти. Проектите са изработени от художниците Пенчо Георгиев и Илия Бешков, а са изпълнени от скулптора Пейчев, директор на Керамичното училище. Сградата е значително надстроена днес и е са
Архитекти: Димитър Базайтов, Иван Вълчанов, Т. Боров
Град / Населено място: София