Хижа „Родина“

Тип сграда: Хижи
Град / Населено място: София
Архитекти: Райна Дамянова, Атанас Делибашев
Години: 1939 - 1942

Адрес: Витоша, Боянски водопад
Година на откриване:1942
Инвеститор: Софийското железничарско туристическо дружество и организацията на Българските железничари и моряци

GPS координати:42.6191792,23.2564259
Виж картата

Описание


Сред десетките построени през междувоенния период хижи, „Родина“ във Витоша се откроява с размера и по-оригиналния си стил. Сградата е построена със средства на Софийското железничарско туристическо дружество и организацията на Българските железничари и моряци, по проект, дарен от Райна Дамянова и Атанас Делибашев.

Хижа „Родина“ в строеж в началото на 1940 година

 

Първоначалната сграда е била окончателно завършена и осветена, каквато е била практиката тогава, в началото на 1942 година. Тя е можела да подслони до 150 души, снабдена с електрическо осветление и други екстри, нетипични за по-отдалечените високопланински хижи. В по-късни години сградата е разширена, но стилът ѝ е запазен.

Завършената хижа през 1942 година

В своя първоначален вид, хижата представлява композиция от 2 подобни един на друг обема, сключващи се под ъгъл 90 градуса. Покривите са едноскатни, което позволява „обръщане“ на помещенията на таванския етаж към по-благоприятната южна страна. Всеки един от 3-те етажа на сградата е с индивидуално решение – партерът е с отявлено по-големи прозорци (тъй като там са общите помещения), а 2-та горни етажа (с по-малки прозорци, където са стаите) са с кепенци. Последният етаж е с дървена обшивка и изявени конзоли, поддържаи стрехата, което може да се разгледа като препратка към планинското местоположение на сградата, а в същото време ѝ придава вид на туристическа хижа.

В по-късни времена сградата е пристроена, като напълно е повторен стилът, членението и материалите първоначалната структура. Тогава хижата получава и характерната мека извивка.

списание „Турист“, броеве от 1940, 1941 и 1942 година

Стоилова, Л. “Българските архитектки между двете световни войни.
Образование и социален статус на пионерките” В: Граници на гражданството: Европейските жени между традицията и модерността (Сб. материали от международна конференция, Съст.: К. Даскалова, Р. Гаврилова), С., 2001, 280-301.

Локация