bg

Хотел „Мусалла“

Тип сграда: Обществени сгради
Град / Населено място: Варна
Архитект: Дабко Дабков
Година: 1927

Адрес: ул. „Мусала“ № 1, Варна
Строително д-во: „Пител–Браузеветер“
Командитно дружество: инж. Крум Петров и Сие

GPS координати:43.203044,27.914594
Виж картата

Описание


Сградата е построена със стоманобетонов скелен и е оборудвана с асансьор, производство на Anton Freissler Maschinen und Aufzüge-Fabrik, Виена.
Представител е на стила ар деко.

Локация