Храм "Св. Иван Рилски"

Тип сграда: Религиозни сгради
Град / Населено място: Бургас
Архитект: Захари Илиев
Година: 1934GPS координати:42.50319813699532,27.46950515024152
Виж картата

Описание


Църквата е един от редките примери за православни храмове в България, изпълнени в стилистиката на архитектурата на Модерното движение. При повечето такива сгради се наблюдават тежнение към национални форми и елементи (кобилични сводове и фронтони, колони, орнаментация и прочее), които фигурират и тук (арковидните отвори) макар и не така изявени.

Локация