Христо Бърнев

Ранни години и образование

Роден в Стара Загора, завършва архитектура в Берлин през 1922 г., получава право да проектира през 1922 г.

 

Обща информация и детайли


Христо Бърнев е роден на 2 януари 1897 г. в Стара Загора. Учи в Държавна мъжка гимназия „Александър I“ в Пловдив. През 1911/12 г. е във 2-ри „г“ клас. По същото време адресът, на който живее в Пловдив заедно с родителите си, е ул. „Станционна“ № 44 (дн. „Иван Вазов“). Баща му се казва Петър Бърнев и е по занятие офицер, майка му е Д. Бърнева.

Адресът, на който живее арх. Бърнев през 1924 г. е и адресът за кореспонденция на Тракийската спортна федерация – гр. Пловдив, ул. „11 август“ № 8.
- публикация във в-к „Спортен преглед“ (бр. 32 от м. февруари 1924 г.)
- архив на Държавна мъжка гимназия „Александър I“ в Пловдив, ДА-Пловдив, фонд 61к, опис 1