Христо Пешев

Ранни години и образование

Роден в Ловеч, завършил в Карлсруе през 1921 година


банка
Народна банка - Велико Търново
Много често сградите на БНБ, строени през 1930-те, са с много ясно отличими характеристики: строга фасада, каменна облицовка, куловиден (почти винаги ъглов) обем, тесни и високи прозорци, препращащи към древността елементи (в случая: бифории) и др.
Архитект: Христо Пешев
Град / Населено място: Велико Търново