Централна поща - София

Тип сграда: Обществени сгради
Град / Населено място: София
Архитекти: Асен Михайловски, Владимир Брънков
Години: 1935 - 1939

Сградата е преустроена в периода 1935-39 година след конкурс за разширението на дотогавашната сграда през 1935 година.

GPS координати:42.69328918997513,23.324837498588458
Виж картата
 сп. Архитект, година 7 (1935), бр. 2-3

Локация