Чавдар Мутафов


денкоглу
127-о СОУ "Иван Николаевич Денкоглу"
Сградата бе тежко компрометирана при няколко поредни неадекватни ремонта в последните години, подменили най-ценните характеристики на един от шедьоврите на училищната архитектура у нас.
Архитект: Чавдар Мутафов
Град / Населено място: София