Щрихи от дейността на архитекти с български произход, дипломирали се в Щутгарт

Текстът на Васил Макаринов се фокусира върху резултатите от проучвания в архива на Щутгартския университет, където много българи са завършили архитектура през първите десетилетия на ХХ век. Акцентът е върху имената на Димитър Фингов, Станчо Станчев, Ахмед Сабриев и Димитър Христосков и дейността им както по време на следването, така и през първите години от тяхната архитектурна кариера в Германия. Всички те имат професионална връзка със своя учител проф. Паул Бонац – един от водещите архитекти в Щутгарт по онова време, но техните проекти имат индивидуален почерк в стила на „модерното движение“.

Текстът е четен на VII Младежка научна конференция на Институт за изследване на изкуствата към БАН, и публикуван в сборник 2021 година.

Цитиране:

Макаринов, Васил. Щрихи от дейността на архитекти с български произход, дипломирали се в Щутгарт. 2021, Изкуство и контекст. Сборник с доклади от VII Младежка научна конференция, Институт за изследване на изкуствата, БАН

Пълният текст може да свалите от academia.edu от този линк.