2017-18: Пътуваща изложба

Проект Пътуваща изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те“
04.12.2018 г.
2017-18: Проект Пътуваща изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те“
Пътуващата изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те години“ е първата сериозна акция на групата в общественото пространство. За изложбата беше направен подбор на над 30 представителни сгради от периода от разнообразни географски места и от различни типове – както обществени сгради, така и частни домове, индустриална архитектура и образци от религиозната архитектура.
Виж още