Манифест

Ние, във фондация „Български архитектурен модернизъм“ вярваме, че модерната архитектура в България от периода на 1920-те, 1930-те и 1940-те години заслужава да заеме своето място като достойно оценен и опознат от българското общество архитектурен стил. Смятаме, че в момента тази архитектура е твърде непозната. Поради това непознаване – тя не е дооценена от хората в България като ценност, достойна за опазване.

Вярваме, че опазването на архитектурата е изключително важно, но в момента то не се случва по най-добрия начин. Една от основните причини е, че политиките по опазването не са насочени към образоване и диалог на широк кръг хора, както и на самите собственици или управители на сгради-културно наследство – без значение дали тези сгради са собственост на частни лица, неправителствени организации или публични институции.

Смятаме, че най-доброто опазване на културното наследство става по образован начин и е изключително важно да се работи в посока собствениците на сгради да бъдат просветени в ценността на сградите, които обитават или управляват. Вярваме, че с популяризирането на ценностите на архитектурния модернизъм все по-голям кръг хора ще търсят сами начини да опазят по достоен начин своите сгради от периода и ще търсят съдействие на експерти – тясно специализирани историци, изкуствоведи, дизайнери и архитекти, които да им предоставят най-качествена експертиза.

Вярваме, че в България все още е възможен конструктивният диалог и той може да замести агресивното поведение. Диалогът и популяризирането сред широк кръг по популярен начин обаче трябва да се случва по начин, по който не нарушава научните критерии и внимателното отношение към културното наследство.

Убедени сме, че все още има начин за доброволно и позитивно сътрудничество между собствениците, неправителствените организации, изследователите и експертите в областта на изкуствознанието и история на архитектурата и любителите на културното наследство, както и на държавните и общински институции, чиято основна роля да бъде гарантирането на този диалог.

Нашата цел е следвайки тези принципи – на търсене на диалог, на образование, взаимно сътрудничество и позитивни инициативи, да достигнем до повече хора, които с времето доброволно и образовано все повече да се грижат за опазването на архитектурното и културно наследство с помощта на експертите в тази специфична област.