Нашите проекти

Фейсбук страница „Български архитектурен модернизъм“

Фейсбук страницата „Български архитектурен модернизъм“ е ядрото на групата и мястото, откъдето стартират всички инициативи. Чрез публикуване и популяризиране на различни образци от архитектурата на модернизма в онлайн пространство целим достигане до максимално широк и разнообразен кръг хора. Целта на това популяризиране е широката общественост да разбере по-добре този стил и така да осъзнае действителната ценност на модерната архитектура.

Фейсбук страницата има 10 000 последователи. Около 10% от тях са чужденци, поради което превеждаме всичките си публикации и на английски език. Приятелите на модернизма са част от нашата група, без която не бихме могли да съществуваме. Голяма част от откритията и разширяването на знанието за модернизма е следствие от всички тези последователи, почитатели, а понякога и директни наследници на архитектите или инвеститорите, създавали архитектурата, за която се борим.

Пътуваща изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години“

Пътуващата изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те“ е първата сериозна акция на групата в общественото пространство. За изложбата беше направен подбор на над 30 представителни сгради от периода от разнообразни географски места и от различни типове сгради – както обществени, така и частни домове, индустриална архитектура и образци от религиозната архитектура. Информацията е на български и на английски език.

Изложбата стартира в края на април 2017 година от Варна, след което бе представена в Бургас, Казанлък и София. Предстоят представяния в Пловдив и други градове в страната. Навсякъде изложбата е съпътствана от лекции и дискусии от авторите на страницата с местните хора, както и от обиколка сред представителните образци на модернизма в съответния град. Изложбата е съпътствана и с каталог, който може да се намери по книжарниците в страната.

Изложбата се осъществява с финансовата помощ на Централен фонд за стратегическо развитие към Нов български университет, на Център „Българо-европейски културни диалози“, както и с партньорството на множество организации по места и доброволния труд на авторите на страницата и множество партньори архитекти, изкуствоведи, дизайнери и др.

Повече за изложбата можете да прочетете тук.

Каталог към изложбата „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години“

Изложбата е съпътствана от двуезичен (на български и на английски език) каталог от 78 страници, представящ цялата информация от 30-те табла. От месец юни 2017 г. се разпространява по книжарниците из страната.