Апел за запазване на автентичността на бившата Мъжка гимназия в Бургас


                                                                       

 

До                   Кмета на Община Бургас,
Общинския съвет на гр. Бургас,
Ръководството на ППМГ „Академик Никола Обрешков“,
Ръководството на ПГРЕ „Г. С. Раковски“,
Бургаската общественост
Апел
във връзка с планиран ремонт
на сградата на бившата Мъжка гимназия в Бургас
Уважаеми Госпожи и Господа,
Сградата на Профилираната гимназия по романски езици „Г.С. Раковски“ и ППМГ „Академик Никола Обрешков“ (бивша Мъжка гимназия) е един от ценните образци на архитектурния модернизъм от периода между двете световни войни в Бургас. Тя е една от най-големите обществени сгради в Бургас в тази стилистика, представя специфични за епохата похвати, което я прави ценна част от архитектурната и строителна история на града.

Има още

Теренни проучвания

Важна част от нашата дейност са теренните проучвания. Посещаваме обекти на различни места из България с цел запознаване и документиране на историята на сградите. Провеждаме срещи със собствениците на ценните от гледна точка на междувоенния модернизъм сгради и със стопаните на обществените здания. По време на пътуванията проучваме градските архиви и местната преса за допълнителна меродавна информация и архивни снимки. Проведените до момента теренни проучвания са разкрили много цени данни за редица сграда, а така също са важни за фотодокументирането на детайли от екстериора и интериора на неедно здание.

Има още

Проект Пътуваща изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те“

Пътуващата изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те години“ е първата сериозна акция на групата в общественото пространство. За изложбата беше направен подбор на над 30 представителни сгради от периода от разнообразни географски места и от различни типове – както обществени сгради, така и частни домове, индустриална архитектура и образци от религиозната архитектура. Представени са примери от София, Пазарджик, Пловдив, Баня (карловско), Сливен, Ямбол, Хасково, Казанлък, Бургас, Варна, Балчик, Русе и Габрово. Текстовете са на български и на английски език.

Има още

Становище във връзка с проект за надстрояване на сградата на комплекс „България“

СТАНОВИЩЕ
На група „Български архитектурен модернизъм“
Във връзка с проекта за надстрояване на сградата на комплекс „България“
(постъпило уведомление за изготвяне на план/програма от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за : „ПУП-РУП ЗА УПИ І-121, ІІ-122, ІІІ-123, ІV-124, V-15, VІ-125 кв. 482 и УПИ І от кв. 481, м. „Центъра –Зона „А”-юг”, достъпно на адрес: http://sredec-sofia.org/bg/post/1198/postypilo-uvedomlenie-za-izgotvyane-na-p)

Сградата на комплекс „България“ е един от най-ценните архитектурни образци в историята на България. Проектът на изявените във времето между Първата и Втората световна войни архитекти Иван Данчов и Станчо Белковски от 1934 г. е показателен за своеобразния връх в културното развитие, което българското общество достига през 1930-те години. Частното „Чиновническото кооперативно спестовно застрахователно дружество“, което финансира сградата, създава един уникален архитектурен обект, който има и своята безпрецедентна стойност за обществото със своята зала – и до днес концертната зала с вероятно най-добра акустика в България. При това обект, създаден от образовани и просветни частни собственици, наясно с баланса между преследването на икономическата изгода и доброволното подпомагане на обществени и културни каузи, които не биха просъщесвували на пазарен принцип.

Има още

В МЕДИИТЕ: За хотел България в новините на bTV

Позиция на Васил Макаринов във връзка с неуместните планове за поставяне на мансарден етаж вместо последните два вдадени навътре от нивото на фасадата етажа на хотел „България“

http://btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/kak-bi-se-promenil-oblikat-na-hotel-balgarija.html

В МЕДИИТЕ: За грандхотел България в „Часът на Милен Цветков“ по НОВА

Участие на Теодор Караколев в предаването „Часът на Милен Цветков“ по НОВА Телевизия във връзка с плановете за промяна на облика на грандхотел „България“ с разширяването на последните етажи

https://nova.bg/news/view/2017/07/28/188916/ще-надстроят-ли-сградата-на-хотел-българия-която-е-архитектурен-паметник/

В МЕДИИТЕ: За групата в „Денят започва с култура“ по БНТ

Участие на Васил Макаринов и Теодор Караколев в сутрешното предаване на БНТ „Денят започва с култура“ и представяне на работата на групата „Български архитектурен модернизъм“ и предстоящата пътуваща изложба.

https://www.bnt.bg/bg/a/balgarskiyat-arhitekturen-modernizam

В МЕДИИТЕ: За модернизма пред BiT

Участие на Васил Макаринов в предаването еМисия на телевизия BiT в разговор за проблемите с опазването на модерната архитектура, недостатъчното познаване на тази архитектура сред хората и нуждата за повече проучвания в тази посока.

http://www.bitelevision.com/shtori-nova-dograma-i-klimatitsi-krasyat-pametnitsi-na-kulturata-v-sartseto-na-sofiya/