Теренни проучвания

Важна част от нашата дейност са теренните проучвания. Посещаваме обекти на различни места из България с цел запознаване и документиране на историята на сградите. Провеждаме срещи със собствениците на ценните от гледна точка на междувоенния модернизъм сгради и със стопаните на обществените здания. По време на пътуванията проучваме градските архиви и местната преса за допълнителна меродавна информация и архивни снимки. Проведените до момента теренни проучвания са разкрили много цени данни за редица сграда, а така също са важни за фотодокументирането на детайли от екстериора и интериора на неедно здание.

Има още

Проект Пътуваща изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те“

Пътуващата изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те години“ е първата сериозна акция на групата в общественото пространство. За изложбата беше направен подбор на над 30 представителни сгради от периода от разнообразни географски места и от различни типове – както обществени сгради, така и частни домове, индустриална архитектура и образци от религиозната архитектура. Представени са примери от София, Пазарджик, Пловдив, Баня (карловско), Сливен, Ямбол, Хасково, Казанлък, Бургас, Варна, Балчик, Русе и Габрово. Текстовете са на български и на английски език.

Има още