Календар BAUHAUS? за 2019 г.

Календар BAUHAUS? за 2019 г.

ПОДКРЕПЕТЕ КАУЗАТА НА МОДЕРНИЗМА С КАЛЕНДАР

През тази година „Български архитектурен модернизъм“ разширява още повече дейността си – ще проведем редица проучвания в страната и чужбина, които да обогатят знанията ни за периода. За подкрепа на проучванията ни, както и серията безплатни лекции и обиколки в градовете, създадохме луксозен стенен календар за 2019 година.

По повод 100-годишнината на школата Баухаус, през тази година се фокусираме върху влиянията на немските архитектурни школи върху българската архитектура между двете световни войни. В краяна 2018 година проведохме проучвания в Мюнхен, като за пръв път предстоят проучвания на архивите и в няколко други града в Германия, където са учили български архитекти.

Тематичният календар, назован „BAUHAUS?“, представя сгради от градове от цялата страна, сред които София, Пловдив, Плевен, Стара Загора и др., както и селата Безмер и Владая. Представените обекти са повлияни по различен начин от тенденциите в немската архитектура от първата половина на миналия век. Средствата от календара ще бъдат използвани за финансиране на разходите за проучванията в Германия, както и безплатните лекции и обиколки в български градове в цялата страна.

Можете да получите информация как да получите календара, като ни пишете съобщение тук на фейсбук страницата, както и на имейла bgmodernistarchitecture@gmail.com

Позиция във връзка с планирана реконструкция на сградата на бившето Немско училище в Бургас

ДО Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС;
Г-ЖА ЙОРДАНКА АНАНИЕВА, ЗАМ.-КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“
БУРГАСКИТЕ МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ПОЗИЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА БИВШЕТО НЕМСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС

Идеята за създаване на комплекс за съвременно изкуство и модерна за XXI век библиотека в бившето Немско училище в Бургас е похвална. Заедно с развитието на други обекти, като например Културен център „Морско казино“, градът безспорно се нарежда сред лидерите в страната в културната сфера. Отношението към културното наследство и историята на града е неразделна част от това развитие.

При създаването на КЦ „Морско казино“ се показа зряло и европейско отношение към това културно наследство. Сградата бе относително качествено реконструирана и пое много добре новите си функции, без от това да страна естетиката на прекрасния образец на модерната архитектура, създаден от архитектите Виктория Ангелова–Винарова и Борис Винаров през 1936-1938 г.

Надяваме се Община Бургас, като инвеститор и основен контрольор на проекта за създаването на комплекс за съвременно изкуство, да отчете високата естетическа стойност и на сградата на бившето Немско училище. Издигнатата през 1936 година сграда по проект на едни от най-изтъкнатите български архитекти Станчо Белковски и Иван Данчов е сграда от европейски мащаб, която може да бъде поставена в авангарда на архитектурните тенденции от периода.

Историческо щастие е, че през годините сградата е запазила в автентичност голяма част от своите елементи – специфичната за модерната архитектура в България мазилка, облицовки от камък, дървени дограми, а също и своята обемно-пространствена композиция, дворното пространство. Характерен елемент от много голямо значени е специфичната разработка на ъгъла. Именно привидно неугледният вид в момента дава шанс на днешното поколение да запази прекрасния проект и оригинална идея на архитектурното бюро Брлковски–Данчов, като така инвеститори, архитекти и строители се намесят минимално във вида на сградата на бившето Немско училище. Само това ще покаже истинско уважение на днешните бургазлии и българи към тези, които са направили Бургас един истински европейски град още преди един век.

Публикуваните в общественото пространство визуализации показват проект за привнасяне на редица чужди на естетиката, стила и времето на строителството на сградата елементи – пълна промяна на фасадата придаваща нов характер, незапазващ автентичните мазилка и каменна облицовка; промени в хармоничното разположение на прозоречните отвори и незапазване на растерното им членение и др, които безспорно ще заличат оригиналния вид на проекта на архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов.

Надяваме се, че публикуваните визуализации са предварителен проект, необсъден с бургаската общественост, архитекти и специалисти на местно и национално ниво, а проектантите и инвеститорът в лицето на Община Бургас да прояви добрата практика от проекта за реконструкция на Морското казино. Апелираме към запазване на автентичността на сградата: нейните обеми, материали и детайли в максимално близък до оригиналния вид. Само така инвестиционният проект ще бъде наистина проект, свързан действително с културата на Бургас.

С уважение,
Теодор Караколев
Васил Макаринов
Фондация „Български архитектурен модернизъм“

Апел за запазване на автентичността на бившата Мъжка гимназия в Бургас


                                                                       

 

До                   Кмета на Община Бургас,
Общинския съвет на гр. Бургас,
Ръководството на ППМГ „Академик Никола Обрешков“,
Ръководството на ПГРЕ „Г. С. Раковски“,
Бургаската общественост
Апел
във връзка с планиран ремонт
на сградата на бившата Мъжка гимназия в Бургас
Уважаеми Госпожи и Господа,
Сградата на Профилираната гимназия по романски езици „Г.С. Раковски“ и ППМГ „Академик Никола Обрешков“ (бивша Мъжка гимназия) е един от ценните образци на архитектурния модернизъм от периода между двете световни войни в Бургас. Тя е една от най-големите обществени сгради в Бургас в тази стилистика, представя специфични за епохата похвати, което я прави ценна част от архитектурната и строителна история на града.

Има още

Становище във връзка с проект за надстрояване на сградата на комплекс „България“

СТАНОВИЩЕ
На група „Български архитектурен модернизъм“
Във връзка с проекта за надстрояване на сградата на комплекс „България“
(постъпило уведомление за изготвяне на план/програма от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за : „ПУП-РУП ЗА УПИ І-121, ІІ-122, ІІІ-123, ІV-124, V-15, VІ-125 кв. 482 и УПИ І от кв. 481, м. „Центъра –Зона „А”-юг”, достъпно на адрес: http://sredec-sofia.org/bg/post/1198/postypilo-uvedomlenie-za-izgotvyane-na-p)

Сградата на комплекс „България“ е един от най-ценните архитектурни образци в историята на България. Проектът на изявените във времето между Първата и Втората световна войни архитекти Иван Данчов и Станчо Белковски от 1934 г. е показателен за своеобразния връх в културното развитие, което българското общество достига през 1930-те години. Частното „Чиновническото кооперативно спестовно застрахователно дружество“, което финансира сградата, създава един уникален архитектурен обект, който има и своята безпрецедентна стойност за обществото със своята зала – и до днес концертната зала с вероятно най-добра акустика в България. При това обект, създаден от образовани и просветни частни собственици, наясно с баланса между преследването на икономическата изгода и доброволното подпомагане на обществени и културни каузи, които не биха просъщесвували на пазарен принцип.

Има още