Хали – Пловдив (1935-37)

В 1930-те години се появяват няколко проекта за сгради на градски хали в Пловдив на мятото на силно повредения от Чирпанското земетресение през 1928 г. Куршум хан. Един от тях от 1935 г. е оценен като успешен и се пристъпва към изпълнението му – той е дело на архитектите Елена Варакаджиева-Скордева, Генчо Скордев и Петко Цветков. Сградата е реализирана през 1936-37 г., като архитектурният образ е решен в духа на модерната архитектура – ясно изразени хоризонтали, оформени от контраста на витрините на партера и светлата каменна облицовка на горния етаж и от редовете от прозорци. Единствен класицизиращ елемент е порталът, „обозначен“ от 4 пиластъра и промяна във височината на корниза, а дискретно изявеният фронтон е декориран от ред от арковидно засводени прозорци, повторени и към източната фасада

Таванът на търговската зала представлява стоманобетонна ребрена конструкция, осигуряващо засводяването на достатъчно голямо свободно от колони пространство, а осветлението е базиликално, което позволява проникване на подходяща за търговията на съестни продукти светлина. Макар продиктувани от функцията на пространството, дизайнът на свода и осветлението имат своите високи естетически качества

Идентично решение на търговската зала можем да открием и при други проекти на тримата архитекти като халите в Стара Загора, където е даден силен характерен изрзаз на обема откъм източната (главна) фасада, а така също и при залата на халите в Кърджали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *