Колекция от обекти

От края на 2018 г. започна събирането и съхраняването на обекти, свързани с архитектурата на модернизма и със строителната практика от междувоенния период. Разглеждаме тези предмети като важни носители на информация за използваните в периода материали, начин на изработка, информация за фирмите-производители, а така също и за вкуса на хората от 1920-те, 1930-те и 1940-те.

Месингови гръжки за прозорци от фирмата „Упсех“, 1930-те

Сред обектите съхраняваме различен вид месингов обков – дръжки и брави за врати и прозорци, шпионки и др. Много често тези елементи са неглижирани, а ако изобщо съществуват върху автентичните врати и прозорци, те са боядисвани многократно с пластове блажна боя и често пъти съдбата им не е да бъдат преахвани, а не реставрирани.

Пощенска марка с изображение на Работническата болница „Царица Йоана” в София

Съхраняваме и различни книжни материали, интересна част от които са пощенски марки с изображения на различни важни архитектурни обекти от периода между двете световни войни. Показаната тук марка е емитирана през 1941 г. и е от серията „Архитектурни постижения“ представя Работническата болница „Царица Йоана” в София (дн. ИСУЛ) на ул. „Бяло море“ № 8 в София (архитекти: Георги Овчаров и Генко Попов, конкурс 1927 г., реализация 1930-35 г.).

Пощенска картичка с почивния дом на Просветния съюз в Кюстендил

Тъй като един от големите проблеми на архитектурните образци на модернизма са множеството извършвани през годините преустройства, събираме и различни пощенски картички с важни обекти 1920-те, 1930-те и 1940-те, които показват съответните сгради в максимално автентичен вид.

Събираме също така и броеве на различни издания – както специализирана, така и по-популярна периодика от времето, имаща отношение към архитектурата. много често публикуваните материалите в списания като „Архитект“, „Сердика“ могат да бъдат важен и меродавен източник за датировка, атрибуция и други сведения.

Помощта на нашите приятели, партньори и поддръжници е изключително ценна за обогатяването на нашата колекция, затова се надяваме на активността на всички при събирането на пъзела от материални свидетелства за междувоенната архитектура. Към момента колекцията ни все още е малка, но тенденцията е всички тези свидетелства да увеличават своята численост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *