Научни публикации на екипа

Списък на научните публикации на екипа на фондация „Български архитектурен модернизъм“, свързани с темата на работа на организацията:

Караколев, Теодор. „Развитието на архитектурата на православните храмове у нас между двете световни войни“, доклад, изнесен на конференция в чест на проф. Любен Прашков в НБУ, 2021

Караколев, Теодор. „Бележки върху някои „пловдивски“ архитекти от междувоенния период, дипломирали се във Висшето техническо училище в Дрезден, Германия“, доклад в „Пролетни научни четения 2021“ на АМТИИ – Пловдив

Макаринов, Васил. „Подовите мозайки в апартаментни сгради в София от междувоенния период като елемент на интериорния дизайн, В: „Мотиви. Модели. Ескизи“, „Изкуствоведски четения 2019“, БАН, 2020

Макаринов, Васил. „Софийската кланица (1928-1932 г.) – ярък обект на българското индустриално и архитектурно наследство (в контекста на европейската практика)“, В: „Годишник на Националния политехнически музей – София“, 2017

Макаринов, Васил. „Родното, модернизмът и неокласицизмът в архитектурата на България през 1920-те и 1930-те години“. В: „VІІ Академични пролетни четения“, Национална музикална академия, 2017

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *