ЕКИП

Фондация Български архитектурен модернизъм е организация, регистрирана в България, която събира изследователи на архитектурата, работещи от началото на 2014 година с основен фокус архитектурата в България от 1920-те, 1930-те и 1940-те години.

Целите

Основните цели на Фондацията са проучване, изследване, документиране, популяризиране и работа за опазване на модерната архитектура и нейните проявления в границите на България, или създадените от български архитекти в чужбина образци.

Членовете на групата извършват постоянни теренни проучвания из цялата страна, като изследват и всякакви архивни материали. Образователната дейност се извършва и чрез изложби, лекции, презентации, дискусии сред широк кръг публика.

За популяризиране на дейността е създадена фейсбук страницата „Български архитектурен модернизъм“.

Председатели

Васил Макаринов е дипломиран изкуствовед със защитена в Нов български университет бакалавърска теза „Проявления на модерната архитектура в апартаментните сгради в София от 20-те и 30-те години на XX век“.

Занимава се системно с проучвания на архитектурата на Модерното движение у нас от 2013 г. От 2014 г. е уредник в Националния политехнически музей, където участва в екипите по подготовката на изложбите „Техниката у дома през първата половина на XX век“, „Киното: Магия и техника“, „Красотата на времето“ и др.

Автор е на образователната програма за деца между 6 и 13 години „Музика и техника“, която се провежда в музея. Участва с доклади в следните научни конференции: „Акапелният хор и органът. Източно-западни проекции“ (Национална музикална академия, 2011 г., доклад „Органът – пространство и звук. Архитектурни и живописни решения“), VІІ Академични пролетни четения (Национална музикална академия, 2017 г., доклад „Родното, модернизмът и неокласицизмът в архитектурата на България през 1920-те и 1930-те години“), Техническо и индустриално наследство в българските музеи (Национален политехнически музей, 2017 г., доклад „Софийската кланица (1928-1933 г.) – ярък обект на българското индустриално и архитектурно наследство“), Изкуствоведски четения (БАН, 2019 г., доклад: „Подови мозайки в жилищни сгради от междувоенния период в София като елемент на интериорния дизайн“), Векът на Баухаус (2019 г., НБУ, доклад: „Баухаус и жилищната архитектура в София“). От 2006 г. изучава орган при проф. д-р Нева Кръстева, като в следващите години взима участие в редица органови концерти в София, Стара Загора, Пазарджик, Благоевград, Пловдив и Варна.

Теодор Караколев е дипломиран изкуствовед с бакалавърска степен от Нов български университет през 2020 година на тема „Архитектура на православните храмове в България между двете световни войни“.

Работи като журналист и има дългогодишен опит в регионални, и национални медии, специализирал в сферата на културата и изкуствата. Роден е и живее в Пловдив, където и работи. Активно с журналистика се занимава от 2008 година, като е работил в сайтовете Plovdiv24.bg, Mediacafe.bg и „Под тепето“, в Дарик радио и в програма „Христо Ботев“ на БНР. Носител на награда „Пловдив“ за журналистика през 2020 година.

Занимава и с проекти в културната сфера. През 2014 година ръководи проект „Как и защо променяме сградите си?“, част от Нощ на музеите и галериите в Пловдив, свързан с опазването на архитектурното наследство в града. Взема участие в One Architecture Week 2014 в проекта At Home He’s A Tourist в разговори за историята на градската среда и възприемането на града от жителите му. През 2015 година, заедно с екипа на Медиакафе, създава документалния филм „Как Пловдив стана Европейска столица на културата 2019“. През 2016 година в съвместен проект на НБУ, Център „БЕКД“ и Медиакафе създава студентския документален филм „Пътят на Добрович“, свързан с 200-годишнината от рождението на художника Димитър Добрович. През 2016 година отново взема участие в One Architecture Week, като куратор на ежедневната филмова програма. Дълги години се занимава професионално с фотография.